Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Органолептични тестове

Органолептичните тестове се провеждат основно за храни и напитки, за да се разработят профили и оценки по сетивни критерии. Целта на лабораторията е да измерва, анализира и интерпретира онези характеристики, които се възприемат само от човешките сетива (вкус, обоняние, допир, зрение и слух). Органолептичният анализ се прилага с цел изучаване на конкуренцията между продуктите, анализиране на продуктовите предпочитания, приемането им от потребителите, както и за оценка на жизнения цикъл, с крайна цел успехът на продукта.

Основните органолептични тестове, които се извършват, са:

  • Класификация на продуктите по вкус. Първият в класирането е най-добрият, следван от останалите според оценката от тестването.
  • Количествен дескрипционен анализ, при който се определя интензитета на основните характеристики на пробите с помощта на неномерирана скала.
  • Триъгълни тестове, при които е възможно да се определят малки разлики между пробите за една или повече характеристики.

Винаги сме на ваше разположение, за да ви помогнем да подобрите продуктите си. Не се колебайте да отправите запитване.

 

Tentamus laboratories in your vicinity