Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Физикохимични анализи

Чрез физикохимичните анализи, извършвани в нашите съоръжения, ние сме в състояние да извършваме тестове за:

  • Храни
  • Суровини
  • Храни за животни
  • Плодове и зеленчуци
  • Селскостопански продукти
  • Вода
  • Отпадъци
  • Почви и растителни тъкани

Освен това ние предоставяме услуги, свързани с продаваемостта, както и етикетирането на широка гама от продукти

Tentamus laboratories in your vicinity