Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Акредитации и сертификати

За нас във VELTIA Labs for Life предоставянето на оптимално висококачествени услуги винаги е било наш първи приоритет. Днес ние сме една от първите компании в Гърция, която работи в съответствие със системите за качество ISO 17025, GLP, GEP и сме одобрени от много агенции, като QS, BNN, GAFTA, IOC и FOSFA. По отношение на ISO 17025:2017, нашата акредитация е призната за „multi-site“ от Националния съвет по акредитация (ESYD), както за лабораторията в Солун, така и за лабораторията в Атина. Тази акредитация обхваща всички отделни лаборатории на компанията за широка гама от лабораторни тестове, методи и продукти.  

Последният ни голям успех е, че станахме член на мрежата от лаборатории relana®. 

 

relana® СЕРТИФИКАТ

През 2021 г. лабораториите на VELTIA Labs for Life станаха член на мрежата relana®,която е качествена мрежа от лаборатории в областта на пестицидите и остатъците от пестициди.

QS СЕРТИФИКАТ

От 2011 г. ние сме одобрена по QS лаборатория (QS Fachgesellschaft Obst-Gemuse-Kartoffeln GmbH) за определяне на остатъци от пестициди. Това одобрение ни дава достъп до германския пазар за анализ на пестициди в плодове и зеленчуци. За да видите сертификата за съоръжението в Солун, щракнете тук, а за съоръжението в Атина – щракнете тук.

BNN СЕРТИФИКАТ

VELTIA Labs for Life е одобрена лаборатория опо BNN  (Bundesverband Naturkost Naturwaren) от 31 май 2018 г. за определяне на остатъци от продукти за растителна защита в органични плодове и зеленчуци.

Заслужава да се отбележи, че ние сме първата лаборатория, одобрена по BNN в Гърция. Можете да видите Сертификата тук.

FOSFA СЕРТИФИКАТ

VELTIA Labs for Life е одобрена като сътрудничеща лаборатория от организацията FOSFA. FOSFA (Federation of Oils, Seeds & Fats Associations Ltd) се занимава с глобална търговия на маслодайни семена, масла и мазнини с 1103 членове в 89 страни. В международен план 85% от световната търговия на масла и мазнини се дистрибутира на пазара по договори FOSFA.

 

IOC СЕРТИФИКАТ

Международният съвет за зехтина е единствената международна организация в света в областта на зехтина и трапезните маслини, под егидата на ООН и ние сме одобрена лаборатория. Ако искате да видите IOC сертификата на VELTIA, можете да щракнете тук.

GAFTA СЕРТИФИКАТ

Ние сме първата лаборатория в Гърция, която е одобрена от GAFTA за анализ на зърно и фураж, въз основа на нейните спецификации.

GEP СЕРТИФИКАТ

В допълнение, VELTIA Labs for Life разполага с официално признаване на функционирането на експериментално звено в съответствие с принципите на добрата експериментална практика за ефикасността на земеделските продукти (GEP) за провеждане на теренни и контролирани биологични тестове и експерименти от Министерството на развитието на селските райони и храните. [Номер на сертификата AGR/04/2016]

За да видите GEP сертификата, щракнете тук .

GLP СЕРТИФИКАТ

VELTIA Labs for Life притежава Сертификат за организация и дейност в съответствие с Принципите на добрата лабораторна практика (GLP) за провеждане на теренни изследвания на остатъчни вещества от пестициди на Държавната Генерална химическа лаборатория. [Номер на сертификата 67/2019]

За да видите GLP сертификата, щракнете тук.

Tentamus laboratories in your vicinity