Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Инструментални анализи

Много се гордеем с нашето модерно лабораторно оборудване, което ни позволява да предлагаме висококачествени резултати и да гарантираме безопасността на продуктите. Годишно се анализират над 40.000 проби. Нашият висококвалифициран лабораторен персонал е способен да се възползва максимално от най-новите технологични инструменти, с които са оборудвани двете ни съоръжения. Някои от параметрите, които се анализират, могат да бъдат разделени в следните категории:

  • Анализ на остатъци в плодове и зеленчуци, храни, храни за животни и други, като напр. в зехтин.
  • Анализ за замърсители в различни субстрати като храни и храни за животни, плодове и зеленчуци, тютюн, зърнени храни и брашна и др.
  • Количествено определяне на антибиотици
  • Идентифициране на токсини
  • Количествено определяне на консерванти
  • Замърсители във води и отпадъци
  • Радиоактивност на водата

Лабораториите на VELTIA Labs for Life са добре оборудвани с най-съвременни инструменти като LCQTOF за нецелеви анализи, течна хроматография с двойна маса (UPLC-Ms-Ms), газова хроматография с двойно маса (GC- Ms – Ms), HPLC, GC, индуктивно свързана плазма и оптико-емисионна спектрометрия (ICP-OES), атомната абсорбционна спектроскопия с графитна пещ  (ASS-GF), анализатор в непрекъснат поток (Flow Injection), йонен хроматограф и много други помощни инструменти.

Tentamus laboratories in your vicinity