Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Молекулярни анализи

Молекулярните анализи се извършват в PCR реално време (RT_PCR). Молекулярната лаборатория анализира над 3000 проби годишно.

Някои от анализите са::

  • Анализ за ГМО в соя, царевица, ориз, памук (скрининг-идентификация, количествено определяне и идентификация на събития).
  • Откриване на ДНК на животински видове
  • Тест за алергени
  • Откриване на патогени (напр. Е. коли 157)

    Tentamus laboratories in your vicinity