Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Доверете се на нашите консултантски услуги и спестете време за реалната си работа.

Контрол на етикета и законодателството

Нашите услуги се отнасят основно до храни, но се занимаваме и с бебешки храни, храни за животни, хранителни добавки и козметика.

 

 • Контрол на етикетите за Гърция, Кипър, България и Румъния.
  • Превод на етикети от английски и френски език, за: Гърция, Кипър, България и Румъния
  • Законодателни съвети за Гърция, Кипър, България и Румъния
  • Формулиране на хранителна декларация за страните от ЕС и САЩ, въз основа на резултатите от нашите лабораторни анализи

Издаване на удостоверения съгласно законодателството на България, Гърция, Кипър и Румъния .

Оценка на резултатите от лабораторните анализи

 • Продаваемост на плодове и зеленчуци на пазарите на Европейския съюз по отношение на остатъците от пестициди (MRLs/ARfDs) и одобрените активни вещества, както и вътрешни одобрения на активни вещества за Гърция и Кипър.
 • Становища за органични плодове и зеленчуци, базирани на одобрения на активни съставки и/или ръководствата на BNN.
 • Продаваемост на бебешки храни, храни и храни за животни за всеки анализ, който може да бъде оценен въз основа на законодателството (замърсители, хранителни добавки, микробиологични анализи и др.) за България, Румъния, Гърция и Кипър.

Нашият екип е винаги в крак с последните промени в законодателството.

Вземане на проби

Вземането на проби е от решаващо значение за надеждността на лабораторните резултати. Това се отнася за повечето продукти. Поради това са налице специфични насоки за различните субстрати като почви, растителни тъкани и вода. VELTIA Labs for Life разполага със специално обучен персонал за вземане на проби от всеки от горепосочените субстрати.

Вземането на проби е фокусирано главно върху:  

 • Вземане на проби от питейна вода за микробиологични анализи, съгласно действащото законодателство.
 • Вземане на проби от отпадъци, за различни параметри (химични, микробиологични, SARS-CoV-2)
 • Вземане на проби от храни за химически и микробиологични анализи
 • Вземане на проби от плодове и зеленчуци за анализ на остатъци от пестициди
 • Вземане на повърхностни проби (основно в туристическия сектор – хотели, ресторанти)

Услугите за вземане на проби от експертния екип на VELTIA Labs for Life могат да бъдат организирани по предварителна уговорка.

Вземането на проби се покрива от нашия обхват на акредитация за следните субстрати:

 • Повърхности, с помощта на тампони (swabs) и контактни пластини (contact plates)
 • Вода: питейна, сондажна, морска
 • Преработени и сурови селскостопански продукти

Органолептични тестове

Органолептичните тестове бяха започнати с цел покриване на нуждите на големите търговци, както и на някои хранителни индустрии. Лабораторията за органолептични тестове на VELTIA Labs for Life се намира в централата на компанията в Солун и е оборудвана с 12 отделни камери, по една за всеки тестер.

Целта на лабораторията е да измерва, анализира и интерпретира реакциите към онези характеристики на храните и напитките, които се възприемат от човешките сетива като външен вид, вкус, допир и мирис, с цел да улесни клиента в намирането на конкурентни продукти. Органолептични тестове могат да се използват и за оценка на срока на годност на продукта.

ΟОсновните органолептични тестове са:

 • Класификация на продуктите по вкус. Първият в класирането е най-добрият продукт, следван от останалите според оценката от тестването.
 • Количествен дескрипционен анализ, при който се определя интензитета на основните характеристики на пробите с помощта на неномерирана скала.
 • Триъгълни тестове, при които е възможно да се определят малки разлики между пробите за една или повече характеристики.

Туризъм и HORECA

VELTIA Labs for Life заедно с BeSafer предоставят цялостни и ефективни консултантски услуги на туристическата индустрия, както и лабораторни услуги. Чрез програмата „Tourism Analysis Package Pro (TAPP)“ и с наше сътрудничество, ние предоставяме на хотелиерската индустрия и HORECA индустрията не само специализирани анализи, но и персонализирани програми, които са отлично предимство за всеки бизнес.

Μετά από χρόνια εμπειρίας, είμαστε στη θέση να παρέχουμε στοχευμένες αναλύσεις με τη σωστή συχνότητα.

 

Винаги сме на ваше разположение, за да ви помогнем да подобрите продуктите си. Просто ни попитайте…

Tentamus laboratories in your vicinity