Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

„На пазар, където всички изглеждат еднакво, този, който е различен, ще се отличи“ – Разнообразие

Нашата мисия

VELTIA Labs for Life развива дейността си в областта на предоставянето на лабораторни и консултантски решения чрез превъзходно качество, надеждност и непрекъснато развитие, за да могат нейните клиенти и пазарът като цяло да се радват на отлични услуги на конкурентни цени, отговарящи напълно на техните нужди.

Ангажиментът на компанията е непрекъснатото създаване на стойност за служителите, обществото и акционерите.

Основни ценности

  • Качеството като конкурентно предимство
  • Иновациите като двигател на растежа
  • Обслужването на клиенти като приоритет
  • Ясното превъзходство и поддържането на високата репутация на компанията, като насока

Администрация

.

Ефтимиос Ефтимиадис

Г-н Ефтимиос Ефтимиадис има магистърска степен „Инженер по производство и мениджмънт“ от Университета на Манчестър, Институт за наука и технологии. Говори английски, немски, френски и малко испански език. Започва кариерата си в PROCTER & GAMBLE, в изследователския център в Лондон, и я продължава във фирмите на групата ЕФТИМИАДИС, първоначално като асистент на Техническия директор на фабриката K+N ЕФТИМИАДИС Акционерно Индустриално и търговско предприятие, след това като Маркетинг директор на NETAGRO Акционерно Индустриално и търговско предприятие, и по-късно като Генерален директор на BIOS AGROSYSTEMS Акционерно Индустриално и търговско предприятие.

Днес заема длъжността Председател на Съвета на директорите на VELTIA Labs for Life и е Главен изпълнителен директор на BIOS AGROSYSTEMS Акционерно Индустриално и търговско предприятие и HELLENIC FARMING Акционерно дружество. Също така е вицепрезидент на VITRO АД и вицепрезидент на компанията майка на Групата Ефтимиадис REDESTOS АД. И накрая, той е президент на Съюза на гръцките производители и търговци на семена (EEPES) и генерален секретар на Асоциацията на индустриите в Северна Гърция.

.

Александрос Янусиос

Г-н Александрос Янусиос е възпитаник на факултета по химия на Солунския университет Аристотел, откъдето му е присъдена и докторска степен по аналитична химия през 1996 г. Притежател е на магистърска степен по Бизнес Мениджмънт (ΜΒΑ) от Кингстънски университет, Обединеното кралство.

По време на кариерата си е работил като химик-аналитик в различни лаборатории за тестване на храни и вода.

През 2001 г. се присъединява към научния екип на VELTIA Labs for Life (бивша AGROLAB-RDS) като ръководител на лабораторията за анализ на околната среда и хранително етикетиране на храни. През 2003 г. поема длъжността на Технически директор на всички лаборатории на компанията, запазвайки тази позиция до 2019 г., заедно с другите си професионални задължения. През 2009 г. заема длъжността заместник Генерален директор, а от 2010 г. поема ръководството на Генералната дирекция на дружеството, която длъжност заема и до днес.

Той е член на Съвета на директорите на VELTIA GR, както и член на Съвета на директорите на всички дъщерни фирми на Групата от лаборатории VELTIA Labs for Life..

Той е Главен изпълнителен директор на цялата Групата от лаборатории Veltia и същевременно е Управител на ENVIROLAB.

.

Георгиос Стратакис

Г-н Стратакис има дипломи по Селско стопанство, със специализация по Селскостопанска икономика (Солунски Университет Аристотел), Селскостопански технологии, със специализация по Растениевъдство (Солунски Университет Аристотел), както и магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) от Кингстънски университет, Обединеното кралство.

Професионалната си кариера започва през 1998 г. в AGROLAB RDS (сега VELTIA Labs for Life) като полеви експериментатор. От 2001 г. до 2004 г. заема длъжността Мениджър по осигуряване на качеството в системата GLP и инсталирането на системата ISO 17025 в лабораториите на компанията. От 2005 г. до 2012 г. е Маркетинг Мениджър на компанията и също така стартира дейността на компанията в балканските страни и Кипър. От 2012 г. до 2017 г. е ръководител на отдел „Маркетинг, програми и големи проекти“ и ръководи дъщерните дружества на компанията в балканските страни. През 2018 г. му е възложена длъжността Търговски директор на VELTIA Labs for Life за Гърция и Балканите.

.

Йоанис Кайдатзис

Г-н Йоанис Кайдатзис е възпитаник на факултета по Химия на Солунския Университет Аристотел и притежава магистърска степен (MBA) от Университета Уинчестър, Великобритания.

По време на кариерата си е работил като химик-аналитик за различни химически компании.

През 2002 г. той се присъединява към научния екип на AGROLAB (сега VELTIA Labs for Life ) като ръководител на лабораторията за хранителни замърсители. От 2010 г. е оценител към Националната система за акредитация (ESYD) на изпитвателни лаборатории. Едновременно с длъжността ръководител от 2014 г. заема длъжността Заместник технически директор.

От 2020 г. до днес отговаря за техническото управление на всички лаборатории на компанията.

.

Панайотис Константину

Г-н Панайотис Константину е възпитаник на факултета по химия на Националния и Каподистрийски университет в Атина със специализация по анализ на зехтин от Istituto Experimentale per la Elaiotecnica (Изследователски център на италианската държава за зехтин, трапезни маслини и отглеждане на маслини).

По време на кариерата си, от 1996 г., той е работил като химик-аналитик и като производствен мениджър в лаборатории и в производствени предприятия за зехтин и мазнини.

Той е дегустатор на зехтин и член на групата (panel) за органолептична оценка на Асоциацията на гръцките индустрии за стандартизация на зехтина (SEVITEL). Бил е и член на Консултативния комитет на химичните експерти  на асоциацията.

От 2009 г. до 2018 г. е собственик на лаборатория Olitecn (акредитирана аналитична лаборатория с изключителна цел анализът на зехтини, растителни и животински мазнини и масла).

През 2018 г. Olitecn се слива с химическата лаборатория на Agrolab и се премества в помещенията на Agrolab, след което той се присъединява към човешките ресурси на Agrolab като ръководител на лабораторията за анализ на зехтин и мастни вещества.

От юли 2020 г. поема Дирекцията на съоръженията в Атина.

 

Органиграма

Μπορείτε να μας δείτε εδώ

Tentamus laboratories in your vicinity