Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Аграрна наука

Богатият опит и ноу-хау на нашия земеделски екип, както и стриктното звено за гарантиране на качеството (QA), е ключът към високото качество на услугите, които предлагаме. Това високо качество на услугите, в съчетание с нашата ефективна ценова политика, е движещата сила зад дългосрочното сътрудничество, което поддържаме с голям брой наши клиенти от цял свят.

Във VELTIA Labs for Life разполагаме с многофункционален Отдел за аграрни изследвания, който отговаря за провеждането на теренни проучвания (conducting field studies), имащи за цел да подкрепят одобряването на нови препарати за растителна защита на общоевропейско ниво. Конкретният отдел работи в съответствие с международните принципи и насоки:

  • Определяне на остатъчните вещества съгласно Добрата лабораторна практика (GL.P.)
  • Определяне на разграждането
  • Проучвания за обработка
  • Консултантски услуги

В допълнение, ние сме в състояние да предложим на нашите партньори различни висококачествени услуги, като например:

  • Подготовка на пробите и изпращане до всяка лаборатория по света
  • Навременна подготовка, проверка и доставка на окончателни доклади, както и необработени данни (raw data)
  • Честа комуникация по отношение на прогреса
  • Онлайн наличност на файлове и данни

Tentamus laboratories in your vicinity