Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Зехтин и маслини

Зехтинът и маслините са едни от най-представителните продукти на Гърция, с които сме известни в цял свят. VELTIA се гордее със способността си да предлага висококачествени лабораторни анализи както на производители, така и на търговци. Нашата компания е призната от IOC и FOSFA.

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

 • Анализи за контрол на качеството (напр. киселинност, пероксиди, K индекси и др.)
 • Хранителна стойност на масло
 • Профил на мастни киселини
 • Стероли и алифатни алкохоли
 • Остатъци от пестициди
 • Пластификатори в масло
 • Полицикличните ароматни въглеводороди (PAHs)
 • Бензол, толуен, етилбензен, ксилен (BTEX) в хранителни масла
 • Идентифициране на чужди масла
 • Метали и тежки метали
 • Органолептични тестове на маслиново масло
 • Общо феноли

  В нашата Лаборатория се извършват редица анализи, за които ще се радваме да Ви информираме и да Ви помогнем да покриете всички Ваши нужди, за да гарантираме безопасността и качеството на Вашия продукт.

  Tentamus laboratories in your vicinity