Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Плодове и зеленчуци

Анализите на плодове и зеленчуци са от решаващо значение за гарантиране на здравето и безопасността на потребителя. VELTIA е акредитирана по ISO17025 (Солун и Атина) и е призната от организации с много строги критерии по отношение на надеждността на резултатите за остатъци от пестициди, като relana®, QS (Thessaloniki & Athens) и BNN .

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

 • Остатъци от пестициди
 • Пестициди дитиокарбамати
 • Замърсители в плодове и зеленчуци
 • Кватернерни амониеви съединения
 • Гиберелова киселина
 • Количествено определяне Matrine
 • Нитрати
 • Общ азот в плодове и зеленчуци
 • Съотношение захари/киселини в плодове
 • Съдържание на сок в плодове
 • Тежки метали
 • Влажност и сухо вещество
 • Откриване на вируса SARS-CoV-2 на повърхността на твърди плодове

УСЛУГИ

 • Макроскопски контрол
 • Органолептични тестове
 • Контрол на етикета
 • Оценка на лабораторните резултати
 • Услуги за вземане на проби
 • Законодателна подкрепа

Tentamus laboratories in your vicinity