Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Εμπιστευτείτε τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μας και κερδίστε χρόνο για την πραγματική σας εργασία. 

Έλεγχος Ετικέτας & Νομοθεσίας

 

Οι υπηρεσίες μας αφορούν κυρίως τρόφιμα, ασχολούμαστε όμως και με παιδικές τροφές, ζωοτροφές, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά.

 

 • Έλεγχος ετικέτας για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

 • Μετάφραση ετικέτας από τα Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, για: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία

 • Νομοθετικές Συμβουλές για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανίας

 • Διατύπωση διατροφικής δήλωσης για χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ, βασισμένη στα αποτελέσματα των εργαστηριακών μας αναλύσεων

Έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τη νομοθεσία Ελλάδας, Κύπρου, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων

 • Εμπορευσιμότητα των Φρούτων & Λαχανικών στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (MRLs/ARfDs) και τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, καθώς και εγχώριες εγκρίσεις δραστικών για Ελλάδα και Κύπρο.

 • Γνωμοδοτήσεις σχετικά με Βιολογικά Φρούτα & Λαχανικά, βασισμένες στις εγκρίσεις των δραστικών ουσιών και / ή των οδηγών του BNN.

 • Εμπορευσιμότητα παιδικών τροφών, τροφίμων και ζωοτροφών για οποιαδήποτε ανάλυση έχει την δυνατότητα να αξιολογηθεί βάσει νομοθεσίας (επιμολλυντές, πρόσθετα τροφίμων, μικροβιολογικά κλπ. ) για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

 

Η ομάδα μας είναι πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες τροποποιήσεις της Νομοθεσίας.

Δειγματοληψίες

 

Η δειγματοληψία είναι καθοριστική για την αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αυτό ισχύει για την πλειοψηφία των προϊόντων. Ως εκ τούτου υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για διάφορα υποστρώματα όπως τα εδάφη, οι φυτικοί ιστοί και το νερό. Η VELTIA Labs for Life έχει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την δειγματοληψία καθενός από τα παραπάνω υποστρώματα.

 

Η δειγματοληψία επικεντρώνεται κυρίως σε:

 • Δειγματοληψία πόσιμου νερού για μικροβιολογικές αναλύσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Δειγματοληψία αποβλήτων, για διάφορες παραμέτρους (χημικές, μικροβιολογικές, SARS-CoV-2)

 • Δειγματοληψία τροφίμων για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις

 • Δειγματοληψία Φρούτων & Λαχανικών για ανάλυση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

 • Δειγματοληψία επιφανειών (κυρίως στον τουριστικό τομέα – ξενοδοχεία, εστιατορίων)

 

Η υπηρεσίες δειγματοληψίας από την εξειδικευμένη ομάδα της VELTIA Labs for Life μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν προγραμματισμού.

 

Η δειγματοληψία καλύπτεται από το πεδίο Διαπίστευσης μας για τα ακόλουθα υποστρώματα:

 • Επιφάνειες, με την χρήση επιχρισμάτων (swabs) και πλάκες επαφής (contact plates)

 • Νερό: Πόσιμο, γεωτρήσεων, θαλασσινό

 • Μεταποιημένα & ακατέργαστα Αγροτικά προϊόντα

Οργανοληπτικές Δοκιμές

 

Οι οργανοληπτικές Δοκιμές ξεκίνησαν για να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλων εμπόρων καθώς επίσης και ορισμένων βιομηχανιών τροφίμων. Το εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών της VELTIA Labs for Life βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη και είναι εξοπλισμένο με 12 διαχωρισμένους θαλάμους, έναν για κάθε δοκιμαστή.

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μετρήσει, αναλύσει και να ερμηνεύσει τις αντιδράσεις στα χαρακτηριστικά εκείνα των τροφών και των ποτών, τα οποία είναι αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις όπως η εμφάνιση, η γεύση, η αφή και η οσμή, με στόχο την διευκόλυνση του πελάτη στην εύρεση ανταγωνιστικών προϊόντων. Οι οργανοληπτικές Δοκιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να αξιολογήσουν την διάρκεια ζωής κάποιου προϊόντος.

Οι κύριες οργανοληπτικές δοκιμές είναι:

 • Ταξινόμηση των προϊόντων βάσει της γεύσης. Πρώτο στην ταξινόμηση μπαίνει το καλύτερο και ακολουθούν τα υπόλοιπα με γνώμονα τον βαθμό στην αξιολόγηση.

 • Ανάλυση ποσοτικής περιγραφής, όπου γίνεται προσδιορισμός της έντασης των κύριων χαρακτηριστικών των δειγμάτων, χρησιμοποιώντας μη-αριθμημένη κλίμακα.

 • Τριγωνικές δοκιμές, όπου υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού μικρών διαφορών ανάμεσα στα δείγματα, για ένα ή και περισσότερα χαρακτηριστικά.

Τουρισμός & HORECA

Η VELTIA Labs for Life παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τουριστικό κλάδο, καθώς και εργαστηριακές υπηρεσίες. Μέσω του πακέτου «Tourism Analysis Package Pro (TAPP)» και της συνεργασία μας, παρέχουμε στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον κλάδο της HORECA όχι μόνο εξειδικευμένες αναλύσεις αλλά και εξατομικευμένα προγράμματα τα οποία αποτελούν εξαιρετικό πλεονέκτημα για την εκάστοτε επιχείρηση.

Μετά από χρόνια εμπειρίας, είμαστε στη θέση να παρέχουμε στοχευμένες αναλύσεις με τη σωστή συχνότητα.

 

 

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τα προϊόντα σας. Αρκεί να μας ρωτήσετε…

Tentamus laboratories in your vicinity