Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Apă & Deșeuri

Cel mai important element pentru susținerea vieții este apa. Din 1992, VELTIA Labs for Life este considerat unul dintre cele mai bune laboratoare de analiză a apei. Laboratorul efectuează analize ale apei potabile, în conformitate cu criteriile stabilite de Directivele Europene (98/93 la 2015/1787), precum și cu modificările acesteia și este recunoscut de Comisia Elenă pentru Energia Atomică în ceea ce privește analizele de Radioactivitate . În plus, sunt efectuate analize de deșeuri lichide, acoperind cu succes atât nevoile sectorului public, cât și ale sectorului privat.

VELTIA Labs for Life, împreună cu BeSafer, oferă servicii integrate și eficiente de consultanță sectorului turistic, precum și servicii de laborator. Prin pachetul „Tourism Analysis Package Pro (TAPP)” și prin cooperarea noastră, oferim sectorului hotelier și sectorului HORECA nu doar analize de specialitate, ci și programe personalizate, care constituie un avantaj major pentru fiecare companie.

Având o experiență îndelungată, suntem în măsură să oferim analize țintite, la intervale de timp corecte.

 

ANALIZE DE LABORATOR

 • Analize fizico-chimice
 • Metale grele
 • Reziduuri de ulei în apă
 • Reziduuri de pesticide în apă
 • Substanțe volatile (COV)
 • Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
 • Derivați halogenați ai etanului și trihalometani
 • Fenoli
 • Radioactivitate (radiație α, β, tritiu, izotopi de uraniu)
 • BTEX
 • Hidrocarburi – Uleiuri minerale
 • Parametri microbiologici
 • Detectarea SARS-CoV-2 în apele reziduale

Tentamus laboratories in your vicinity